Officella

Opinnot


Kun puhutaan digitaalisesta viestinnästä, seuraa kysymys - mitä te siellä digitaalisessa viestinnässä teette?

“Niin, no jotain sellaisia digijuttuja” kuului vuonna 2015 aloittaneiden digiviestinnän opiskelijoiden suusta. Tottahan se on, digitaalisen viestinnän opinnoissa päästään tekemään kaikenlaisia digijuttuja. Näillä sivuilla pääset tutustumaan siihen mitä digitaalisen viestinnän opiskelu oikeasti on ja minkälaisia projekteja opiskelujen aikana päästään tekemään.


Rautalankamalleja

Mitä on Digitaalinen viestintä?

Digitaaliseen viestintään kuuluu oleellisena osana käyttäjälähtöisyys - käyttöliittymän, tuotteen tai palvelun suunnitteleminen mahdollisimman helpoksi, tehokkaaksi ja informatiiviseksi käyttäjälle. Erilaisen käyttäjälähtöisten asioiden suunnittelu on iso projekti, johon vaaditaan monen ihmisen tietoa ja taitoa. Tämän vuoksi digitaalisessa viestinnässä tehdään myös paljon ryhmätöitä, jotta opittaisiin työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ja jotta voitaisiin hyödyntää yksilöiden erikoisosaamista.

Projekteissa tarvitaan monenlaista osaamista - koodaustaitoja, visuaalista näkemystä, leiskojen mallintamista, rautalankamallien piirtämistä, projektin johtamistaitoja, markkinointia, viestintää, someosaamista sekä kaikkea maan ja taivaan väliltä. Vain asiakkaan toiveet ja oma mielikuvitus ovat rajana siinä mitä pääsee tekemään.


Mihin divit työllistyvät?

Digitaalisen viestinnän koulutus työllistää monipuolisesti

Digitaalisen viestinnän opiskelijat pääsevät jo varhaisessa vaiheessa kokeilemaan siipiään asiakasprojektien parissa. Koulutus on todella työelämälähtöistä ja antaa upeat mahdollisuudet verkostoitua yritysten ja toimijoiden kanssa ja opiskeluaikana. Esimerkiksi työharjoittelun aikana pääsee käyttämään koulussa opittuja taitoja työelämässä.

Koulun penkillä istutaan perusopintojen ja ammatillisten opintojen merkeissä. Perusopintoihin kuuluu esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja, markkinointia sekä median ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua. Ammattiopinnoissa perehdytään laaja-alaisesti verkkojulkaisemisen eri osa-alueisiin, kuten konseptikehitykseen, käyttöliittymäratkaisuihin, sisällöntuotantoon ja toteutusteknologioihin. Keskeisiä osa-alueita ovat myös digitaalisen mediatuotannon työskentelyprosessit, tuotannolliset taidot ja projektinjohtaminen.